Bøger, artikler & film

Her kan du se anmeldelser af nye bøger eller artikler og finde links til yderligere information:

Artikel i Ugeskrift for læger

Artikel i Ugeskrift for læger

Læs artiklen Tidlig indsats til forebyggelse af posttraumatisk belastningsreaktion hos børn og unge i Ugeskrift for læger. Artiklen er udarbejdet i forbindelse med projektet "Krise- og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet". Engelsk referat: Early...

Presse i relation til konference med Atle og Kari Dyregrov

Presse i relation til konference med Atle og Kari Dyregrov

I artiklen her nævnes ikke, at Atle og Kari Dyregrovs besøg i København, torsdag d. 26. november, foregik i relation til projektet "Krise-og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet". På dagen delte Atle og Kari Dyrgrov, som står i spidsen for Senter for...

Share This