I artiklen her nævnes ikke, at Atle og Kari Dyregrovs besøg i København, torsdag d. 26. november, foregik i relation til projektet “Krise-og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet”. På dagen delte Atle og Kari Dyrgrov, som står i spidsen for Senter for Krisepsykologi i Bergen, erfaringer og forskningsresultater fra den store psykosociale indsats, som fulgte i kølvandet af Utøyamassakren.

 

Utøya.presse

Læs artiklen: http://www.information.dk/telegram/553415

Share This