Handleplan

Denne handleplan er lavet til hospitalsafdelinger, der håndterer akutte krisesituationer, som involverer børn og unge direkte eller indirekte. Handleplanen giver en række konkrete handleanvisninger til, hvordan sundhedsprofessionelle kan være med til at sikre, at børn, unge og forældre får den nødvendige og tidlige psykosociale støtte samt rådgivning, når alvorlig ulykke eller sygdom af livstruende karakter pludselig rammer en familie.

Handleplanen er udarbejdet parallelt med kurset ”Krise- og traumeinformeret praksis”, der udbydes til alle sundhedsprofessionelle på hospitalsafdelinger, som ønsker at implementere krise- og traumeinformeret praksis. Kurset udbydes af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i Region Hovedstanden og træner sundhedsprofessionelle i at identificere og håndtere belastningsreaktioner hos børn, unge og forældre. På kurset undervises der blandt andet i, hvordan man bedst muligt stabiliserer situationen omkring en familie i akut krise, samt i hvordan man taler med børn, unge og forældre, der har været udsat for en alvorlig hændelse.

 

Handleplanens 4 elementer

 

Viden

Information om børns, unges og forældres typiske reaktioner på alvorlige kriser og traumer. Og familierelationers betydning når alvorlig krise rammer.

Læs mere her

Den fulde udgave

For den fulde udgave af handleplanen klik her

Præsentation af handleplan (PP)

Børne- /ungeansvarliges videreformidling til øvrigt personale

Forberedelse

Plan for, hvordan en afdeling bør organisere sig og forberede sig på akutte krisesituationer, der involverer børn og unge.

Læs mere her

Beredskab

Plan for, hvordan personalet bør agere i akutte krisesituationer, der involverer børn og unge. Læse mere her

Herunder handlemodellen SOF (Stabilisering, Omsorg, Familie).

Opfølgning

Plan for, hvordan personalet bør følge op på krisesituationer, der involverer børn og unge. Læs mere her

Herunder handlemodellen PRO (Psykoedukation, Rådgivning, Overblik).

 

NB! Hvornår bør handleplanen tages i brug?

Handleplanen bør tages i brug, når et barn eller en ung udsættes for en alvorlig hændelse, som kan føre til belastningsreaktioner. Dette indebærer, at barnet eller den unge selv har været udsat for en alvorlig ulykke, er blevet alvorligt syg, eller er pårørende til alvorlig sygdom, død eller ulykke i familien. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kriser og traumer altid rammer hele familien, og altid må forstås i den sammenhæng.

Share This