Oversigt over Børne-/ungeansvarlige

fordelt på hospitaler og afdelinger

Som en del af projektet Krise- og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet er der blevet uddannet børne- og ungeansvarlige på udvalgte hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden. De børne- og ungeansvarlige er blevet uddannet i at håndtere akutte kriser som involverer børn og unge.

Bispebjerg Hospital

Akutmodtagelsen

Crista Sonne Jensen, sygeplejerske

Katrine B. Larsen, sygeplejerske

 

Palliativ afdeling

Heidi Nyborg, klinisk vejleder

Ingelise Lanther, social- og sundhedsassistent

Malene Beck Engel, sygeplejerske

Gentofte Hospital

Akutklinikken

Gitte Skouby, sygeplejerske

Sanne Sundman, sygeplejerske

Herlev Hospital

Akutmodtagelsen

Helene Kristine Byrne, afdelingssygeplejerske

Nina Lone Thymann, sygeplejerske

 

Børnemodtagelsen

Kristine Lyholm, sygeplejerske

 

 

Hæmatologisk afdeling

Annemarie Druum, klinisk sygeplejespecialistJannie Boesen, sygeplejerske

 

Intensivt afsnit

Katja Madsen, sygeplejerske

Signe Kjærgaards Villadsen, sygeplejerske

 

Neurologisk afdeling

Anne Rytter Nicolaisen, sygeplejerske

Ditte Tidemand, sygeplejerske

Lene Koldborg, afdelingssygeplejerske

Sine Suhr Kjærsgaard, sygeplejerske

Hvidovre Hospital

Akutmodtagelsen

Ditte Gram Bek, sygeplejerske

Torill Heidi Lindeberg, sygeplejerske

Børneafdelingen

Katja Bøgeløv Jørgensen, sygeplejerske

Maria Hanggard Faust, sygeplejerske

Intensiv afdeling

Heidi Rose Lewkovitch, sygeplejerske

Tina Louise Targas Nielsen, sygeplejerske

Palliativ afdelingAnnelene Ipsen, sygeplejerske

Saara H. Lindemann, sygeplejerske

Nordsjællands Hospital

Akutafdelingen

Betina Wendel Larsen, sygeplejerske

Hanne Wulff Eriksen, sygeplejerske

Louise Liv Andersen, sygeplejerske

Sofie Søderberg, afdelingssygeplejerske

 

Børne- og ungeafdelingen

Gitte Salskov, afdelingssygeplejerske

Grete Teilmann, afdelingslæge

Maria Bjerre Jørgensen, sygeplejerske

Mette Valentiner Jacobsen, afdelingssygeplejerske

Rigshospitalet, Blegdamsvej

Brandsårsafsnittet

Mette Diget Christensen, sygeplejerske

 

Hæmatologisk Enhed 1&3Jette Sønderskov Gørløv, overlæge

Maiken Hjerming, ungekoordinator

Mia Andersen-Hald, sygeplejerske

Mette Buur Bergmann, sygeplejerske

Signe Vedel Searle, sygeplejerske

 

 

Intensiv terapiklinik

Anne-sophie Canning, sygeplejerske

Inge-Lise Jarnvig, afdelingslæge

Karina Tøndevold, sygeplejerske

Mia Damgaard Carlsen, sygeplejerske

Pernille Juel Plenge, sygeplejerske

Trine Jørgensen, sygeplejerske

Ulla Helene Larsen, sygeplejerske

 

Neurokirurgisk afdeling

Signe Bergsten, sygeplejerske

Dorthe Christoffersen, hydrocephalussygeplejerske

Luise Birk, sygeplejeske

 

Traumecenteret

Bente Sørensen, sygeplejerske

Pernille Madsen, sygeplejerske

Vivian Schwartzlose, sygeplejerske

 

Patientvejledere

Nanette Sylvest Hendil, Jurist

Vil du vide mere om de Børne-/og Ungeansvarlige?

2 + 11 =

Share This