Om projektet

Her kan du finde information om projektet Krise-og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet og projektets produkter.

Baggrund

Projekt var et forsknings- og udviklingsprojekt, som har haft til formål at kompetenceudvikle udvalgte børne-/ungeansvarlige på hospitalsafdelinger til at yde den bedst kvalificerede støtte til de børn, unge og forældre, som rammes af traumatiske hændelser som akut alvorlig sygdom eller ulykke af livstruende karakter. I projektet er udviklet en handleplan samt et kursusforløb for udvalgte børne-/ungeansvarlige, der klæder dem på til at:

  • Identificere børn og unge, som er i risiko for at udvikle alvorlige krise- og traumereaktioner som følge af en alvorlig hændelse.
  • Yde en stabiliserende indsats og støtte samt afdække netværk omkring
    barnet/den unge.
  • Psykoedukere i krisereaktioner og vejlede
    familien.

Projektet fokuserer på den første akutte fase, og har til formål at gøre børne-/ungeansvarlige i stand til at stabilisere situationen omkring en familie bedst muligt. Målgruppen for projektet er familier med børn i alderen 0-18 år. I projektperioden blev der afholdt årlige konferencer, hvor internationale eksperter har bidraget til faglig kvalificering af projektet og hvor netværket blandt børne-/ungeansvarlige på tværs af afdelinger er blevet styrket.

Projektet bygger på den nyeste internationale forskning og har gjort brug af evidensbaserede metoder til at evaluere og dokumentere indsats og effekt. Projektet har involveret samtlige hospitaler i Region Hovedstaden, herunder alle akutmodtagelser.

Hjemmesiden Børn og Kriser på Hospitalet henvender sig til sundhedsprofessionelle og andre fagfolk, som arbejder med børn, unge og forældre, der har været udsat for potentielt traumatiske hændelser. Siden tilbyder information om reaktioner på kriser og traumer samt en række værktøjer til, hvordan sundhedsprofessionelle bør handle i akutte krisesituationer, som involverer børn og unge. Der er også værktøjer til, hvordan man som sundhedsprofessionel kan vejlede og rådgive en alvorlig kriseramt familie.

Sidens indhold er udarbejdet i forbindelse med projektet Krise- og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet.

Share This