Om os

Videnscenter for Patientstøtte – nu del af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Beskrivelse

Denne hjemmeside er udviklet som en del af projektet Krise- og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet. Siden er produceret af tidligere Videnscenter for Patientstøtte. Videnscenter for Patientstøtte blev i 2015 blevet sammenlagt med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Videnscentrets overordnede formål var at samle, udvikle, implementere og formidle viden om psykologisk, psykosocial, eksistentiel og religiøs støtte til og inddragelse af patienter og pårørende og dette vil fortsat være et fokusområde efter sammenlægningen.
En kerneværdi i det tidligere videnscenter såvel som Enhed for Evaluering og Brugerinddragelser, er at det er patientens oplevelse af støtte, der er i centrum. Med andre ord er det patienter og de pårørendes egne perspektiver på og ønsker om støtte og inddragelse, som enheden formidler og udvikler viden om.

Folkene bag

Projektejere:
Marie Fuglsang
Enhedchef af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (2015-2016)

Carolina Magdalene Maier
Tidligere centerleder af Videnscenter for Patientstøtte (2014-2015)

Projektleder, cand.psych.aut.
Ditte Bruun Eriksen

Projektmedarbejder, stud.cand.scient.soc
Dania Sami Adada

Tidligere videnskabelig medarbejder, cand. mag
Lasse Posborg Michelsen

Projektets styregruppe:

Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet og leder af center for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgiving, Rigshospitalet

Anders Korsgaard Christensen, chefpsykolog og leder af Krisepsykologisk Enhed, Rigshospitalet

Christian Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet

Projektet var finansieret af Egmont Fonden.

Share This