Beredskab

I akutte krisesituationer er det primære behov for alle mennesker sikkerhed. Det er først efter, at de ramte personer er uden for umiddelbar fare, at det er muligt at skabe stabilisering. At den umiddelbare fare er ophørt betyder imidlertid ikke, at personen oplever sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at du som sundhedsprofessionel aktivt fremmer den efterfølgende stabilisering ved at kommunikere ro, tryghed og sikkerhed gennem et roligt og tydeligt kropssprog og stemmeføring.

Som sundhedsprofessionel er du en af de første voksne, et barn eller en ung og dennes forældre møder efter en alvorlig hændelse. Du spiller derfor en afgørende rolle i at aktivere den oplevelse af sikkerhed og tryghed, som er afgørende for at dæmpe stærk affekt i akutte krisesituationer. Denne nedregulering medvirker til at dæmpe stressniveauet og til at modvirke længerevarende stresssymptomer.

Beredskabsplanen SOF gengiver punkt for punkt, hvad man kan gøre for at give et barn eller en ung og dennes forældre en oplevelse af størst mulig sikkerhed, forudsigelighed og tryghed. Disse punkter er omfattet i SOF-modellens tre dele:

1) Stabilisering gennem nærvær, beroligelse, rummelighed, tydelig information og kommunikation
2) Omsorg i form af trøst, opfyldelse af basale behov, varme og praktisk hjælp
3) Familieinddragelse gennem opfordring til brug af netværk, støtte til omsorgspersoner og deres måder at give barnet omsorg på, eventuelt henvisning til professionel hjælp

Læs mere om SOF-modellen her:

Share This