Hvordan passer du på dig selv i arbejdet med alvorligt kriseramte?

Hvordan tager du vare på dig selv i akutte krisesituationer?

Professionelle, der arbejder med mennesker, som udsættes for pludselig, livstruende sygdom eller ulykke, udsættes for store, vedvarende belastninger. Når der er børn involveret, er der tale om en særlig belastning. Mange oplever i perioder at føle sig udmattede og kan blive i tvivl om hvorvidt, de gør deres arbejde godt nok. Det er først og fremmest ledelsens ansvar at sørge for, at rammerne er i orden, så du kan levere den bedst mulige støtte og omsorg, når familier er i alvorlig krise.

Dette indebærer blandt andet, at ledelsen anerkender behov for kollegial sparring og supervision samt opfølgning efter særligt belastende hændelser. I dette afsnit kan du læse lidt om, hvad du selv kan gøre.

Mange finder det meningsfuldt og oplever, at de selv bliver rigere på livet ved at hjælpe mennesker i alvorlig krise. Denne meningsfuldhed er dog ikke altid uden pris, og på den personlige front kan det være opslidende at have et job, som kræver høj grad af empati, indlevelse og rummelighed. I perioder kan du måske opleve, at dit sociale overskud ikke rækker ud over arbejdet, og sådan må det ikke være for længe ad gangen. Det er afgørende, at du ser det som en del af dit professionelle virke, at du passer godt på dig selv, og herigennem forebygger udbrændthed, stress og depression som følge af dit arbejde. Det er altså vigtigt, at du sørger for at holde dig mentalt stærk og sund, og finder ud af, hvor du oplever at blive ”tanket op”. Sport, yoga, mindfulness og meditation kan have en stressreducerende effekt, men mange mennesker har deres helt egne måder at reducere ubehag og tunge følelser på.

I en akut krisesituation, er det vigtigt, at du som sundhedsprofessionel selv formår at trække vejret og bevare roen, også selvom du oplever et indre følelsesmæssigt pres. Sig til dig selv i situationen, at du kan få lov at reagere senere, når det er overstået. Giv plads til de følelser, du mærker, og acceptér dem. At skulle tackle alvorlige kriser er noget, som aktiverer stærke følelser hos alle mennesker, også selvom man er professionel. Det er faktisk afgørende, at du som professionel er i stand til at mærke de følelser, som aktiveres hos dig selv, da det er med til at give vigtig information om, hvordan barnet eller familien, du står overfor, oplever situationen, og hvad de kan have brug for. Det kan også være, at du som sundhedsprofessionel oplever, at der er situationer, du har sværere ved at håndtere end andre, måske fordi det aktiverer noget i din egen historie, som du kan være mere eller mindre bevidst om. Det er vigtigt at finde en balance. Man skal så at sige finde en balance mellem at ”føle for meget” og ”føle for lidt”. Eller sagt på en anden måde:”Føle med nogen” og ikke “føle som nogen”.

Det kan være en god idé på en arbejdsplads at have en fast kollega, man tager en snak med, før man går hjem fra arbejde, når man har været udsat for en særlig belastende situation med en kollega, man stoler på. Dette kan gøre, at man i mindre grad tager arbejdet med hjem, og det kan være godt at få mulighed for at sige højt, hvad man gjorde i situationen og hvad man stod overfor af overvejelser og dilemmaer.

 

Husk:

• Husk, dig selv på, at det er normalt at reagere følelsesmæssigt i vanskelige situationer, og øv dig i at rumme, forstå og acceptere disse følelser.

• Husk, at følelser smitter.

• Husk, at du ikke kan eller skal fjerne den emotionelle smerte hos andre, men hjælpe med at bære den.

• Det at være professionel handler ikke om ikke at ”føle noget”, men om at øve sig i selv at ”føle med nogen” og ikke ”som nogen”.

• Forkæl dig selv ekstra i perioder med høj belastning på jobbet.

• Del vanskelige situationer med en kollega, du stoler på.

• Foretag dig ting i din fritid, som virker afstressende for dig.

• Hav ritualer f.eks.: Forestil dig, at du når du går gennem døren fra din arbejdsplads, efterlader arbejdet der. Dødsfald: tænd et lys, når en patient du har været knyttet  til, dør.

• Få hjælp, når du har brug for det. Når man bruger sig selv så meget, er det nødvendigt at holde ”værktøjet” stærkt.

• Husk at rose dig selv. Du gør et stort stykke arbejde for mennesker i en meget svær situation.

Share This