Læs artiklen Tidlig indsats til forebyggelse af posttraumatisk belastningsreaktion hos børn og unge i Ugeskrift for læger. Artiklen er udarbejdet i forbindelse med projektet “Krise- og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet”.

MERE

Engelsk referat: Early preventive intervention of post-traumatic stress disorder in children and adolescents at the hospital. International studies have shown that a significant number of children and adolescents are exposed to potentially traumatic events. Many of these children and adolescents, some of whom will experience post-traumatic stress disorder (PTSD), are submitted to health-care departments shortly after exposure. In this article the concept of trauma-informed health care is introduced in a Danish context. The most recent empirical literature on early preventive interventions is reviewed, and principles for best practice and recommendations for future policy and research are presented.

Læs artiklen her

Læs om Videnscenter for Patientstøtte her

Share This