“Der var en sygeplejerske, der sagde; ved du hvad, tag din søn med, jeg tror, han er klar, og børn tager det sådan nede fra og op, og alt sådan noget. Og det var jeg også glad for at hun faktisk sagde, fordi jeg bare selv tænkte, skal børn med herind?”

Pårørende og mor til en dreng

Viden

Hvad er krise- og traumeinformeret praksis?

Om projektet

Information om projektet Krise-og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet

Resultater

Se resultaterne over projektet Krise-og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet

Handleplanen for dig der arbejder med kriseramte børn & unge

Denne handleplan er lavet til hospitalsafdelinger, der håndterer akutte krisesituationer, som involverer børn og unge direkte eller indirekte. Handleplanen giver en række konkrete handleanvisninger til, hvordan sundhedsprofessionelle kan være med til at sikre, at børn, unge og forældre får den nødvendige og tidlige psykosociale støtte samt rådgivning, når alvorlig ulykke eller sygdom af livstruende karakter pludselig rammer en familie. læs mere om handleplanen her

Forberedelse

Plan for, hvordan en afdeling bør organisere sig og forberede sig på akutte krisesituationer, der involverer børn og unge.

Beredskab

Plan for, hvordan personalet bør agere i akutte krisesituationer, der involverer børn og unge. Herunder handlemodellen SOF (Stabilisering, Omsorg, Familie)

Opfølgning

Plan for, hvordan personalet bør følge op på krisesituationer, der involverer børn og unge. Herunder handlemodellen PRO (Psykoedukation, Rådgivning, Overblik).

Da Carls far fik en blodprop i hjernen

Tegnefilm for de sundhedsprofessionelle

Viden

Nedenfor kan du udvide din viden om reaktioner på alvorlig belastning. Når du som sundhedsprofessionel er i berøring med børn, unge og forældre, der har oplevet alvorlige hændelser og tab, kan det være en hjælp at kende til akutte og længerevarende belastningsreaktioner samt til hvad der adskiller almindelig sorgreaktioner fra komplicerede. Det vil gøre det nemmere for dig at forstå og støtte familier i alvorlig krise.

Familierelationers betydning

når alvorlig krise rammer

Læs mere her

Familiers oplevelse af interventionen

Fra: “EVALUERING AF KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE, VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE”, Rambøll

%

Svarer i høj grad/i meget høj grad på spørgsmålet:
”Den vejledning vi modtog fra den sundhedsprofessionelle har gjort det nemmere at forstå vores egne reaktioner efter det vi har oplevet”

%

Svarer i høj grad/i meget høj grad på spørgsmålet:
”Vi modtog støtte fra en sundhedsproofessionel på hospitalet der gjorde det lettere for os som familie at tackle tiden efter det, der er sket”

%

Svarer i høj grad/i meget høj grad på spørgsmålet:
”De sundhedsprofessionelle mødte os med forståelse for hvordan vi havde det”

Share This