Information

Hvad er krise- og traumeinformeret praksis?

Om projektet

Overblik over projektet Krise-og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet

Om os

Bagom Videnscenter for Patientstøtte

Handleplanen for dig der arbejder med kriseramte børn & unge

Denne handleplan er lavet til hospitalsafdelinger, der håndterer akutte krisesituationer, som involverer børn og unge direkte eller indirekte. Handleplanen giver en række konkrete handleanvisninger til, hvordan sundhedsprofessionelle kan være med til at sikre, at børn, unge og forældre får den nødvendige og tidlige psykosociale støtte samt rådgivning, når alvorlig ulykke eller sygdom af livstruende karakter pludselig rammer en familie. læs mere om handleplanen her

Forberedelse

Plan for, hvordan en afdeling bør organisere sig og forberede sig på akutte krisesituationer, der involverer børn og unge.

læs mere

Beredskab

Plan for, hvordan personalet bør agere i akutte krisesituationer, der involverer børn og unge. Herunder handlemodellen SOF (Stabilisering, Omsorg, Familie)

læs mere

Opfølgning

Plan for, hvordan personalet bør følge op på krisesituationer, der involverer børn og unge. Herunder handlemodellen PRO (Psykoedukation, Rådgivning, Overblik).

læs mere

Da Carls far fik en blodprop i hjernen

Tegnefilm for de sundhedsprofessionelle

Viden

Nedenfor kan du udvide din viden om reaktioner på alvorlig belastning. Når du som sundhedsprofessionel er i berøring med børn, unge og forældre, der har oplevet alvorlige hændelser og tab, kan det være en hjælp at kende til akutte og længerevarende belastningsreaktioner samt til hvad der adskiller almindelig sorgreaktioner fra komplicerede. Det vil gøre det nemmere for dig at forstå og støtte familier i alvorlig krise.

Familierelationers betydning

når alvorlig krise rammer

Læs mere her

Nyheder & Blog

Her kan du læse nyheder og blogindlæg om krise- og traumeforskning på børn- og ungeområdet. Vi følger med i den internationale udvikling af metoder og indsamling af evidens. Vores viden formidler vi her i bloggen og samler løbende i vores vidensbibliotek. Du vil også kunne læse om vores egne modeller og det kontrollerede forsøg “Krise- og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet”, som vi gennemfører på 19 hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden.

Se hele oversigten her

Gratis rådgivning når ulykken rammer

Gratis rådgivning når ulykken rammer

Ulykkeslinjen tilbyder rådgivning til mennesker, der direkte eller indirekte har været udsat for en ulykke. Den gratis telefonrådgivning kan også benyttes af sundhedsprofessionelle, der er i tvivl om, hvordan de bedst kan hjælpe og rådgive en kriseramt familie. Klik...

Artikel i Ugeskrift for læger

Artikel i Ugeskrift for læger

Læs artiklen Tidlig indsats til forebyggelse af posttraumatisk belastningsreaktion hos børn og unge i Ugeskrift for læger. Artiklen er udarbejdet i forbindelse med projektet “Krise- og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet”. Engelsk...

Nu er snakketøjet kommet til Danmark

Nu er snakketøjet kommet til Danmark

Det konkrete redskab udviklet til sundhedspersonale og andre voksne, der møder pårørende børn i deres hverdag, er nu oversat til dansk af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte.  “Snakketøjet” er et digitalt værktøj til dig, der ønsker at støtte og hjælpe børn,...

Presse i relation til konference med Atle og Kari Dyregrov

Presse i relation til konference med Atle og Kari Dyregrov

I artiklen her nævnes ikke, at Atle og Kari Dyregrovs besøg i København, torsdag d. 26. november, foregik i relation til projektet “Krise-og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet”. På dagen delte Atle og Kari Dyrgrov, som står i spidsen...

Skriv til os

5 + 3 =

Share This